Kurumsal
Politikalarımız
 • Çalışanları ortak amaca yönlendirmek, hedefe ulaşabilmek için bütün çalışanların katılımını sağlayabilecek ortamı oluşturmak, bu ortamı korumak ve toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmaya çalışmak.
 • Çalışanların bilgi ve becerisini çoğaltacak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirerek davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimler gerçekleştirmek ve bu şekilde firma ve çalışanlarının pazardaki rekabet seviyelerini yükseltmek.
 • Müşteriye ve pazara odaklanmak, müşteri ihtiyaçlarını anlayarak müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek.
 • Müşterilerimizin sağladığı geri bildirimleri sürekli olarak analiz etmek, gözden geçirmek, raporlar ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanmak.
 • Tedarikçilerle ortak değer yaratmak için karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken su, enerji gibi kaynakları korumak, atıkları en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımını arttırmak için gerekli önlemleri almaya çalışmak.Çalışanlarımızı kaynakları verimli ve tasarruflu kullanmaya teşvik etmek.
 • Tüm işletmelerde ve alt taşeronlarının çalışmalarında yaptıkları faaliyetler için çevre bilinci oluşturmak ve bu bilincin geliştirilmesi, sürekli iyileştirilmesi kültürü için yapılan çalışmaları desteklemek.
 • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için etkenlerin kontrol altına alınmasına yönelik analizler yaparak, çevre performansını düzenli takip etmek.
 • İş sağlığı ve iş güvenliğini tüm faaliyetlerimiz sırasında birinci öncelik olarak ele almak ve bununla ilgili bütün yasal gerekliliklere ve ahlakı kurallara uymak.
 • İstenmeyen vakaların önlenebilmesi için sürekli olarak kendimizi geliştirme anlayışına sahip olmak ve sıfır olay seviyesine ulaşabilmeyi hedeflemek.
 • Önleyici tedbirler alarak, olası tehlikeleri ortadan kaldırmak ve böylece gerek çalışanlara ve gerekse misafirlere güvenli ortam sağlamak.
 • İlgili çevre ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatların gereklerini yerine getirmek.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ; /uploads/files/politika.JPG