Solar Ateşleyici Kulübü
Genel Güvenlik Kuralları Nelerdir ?
 • Sadece ateşleyiciler ve ateşleyicilerin direkt nezareti altındaki kişiler patlayıcıları taşıyabilir ve kullanabilir. Patlayıcılar ateşleyicilerin nezaretinde sevk edilir.
 • Patlatma mühendisi/Ateşçi’nin izin verdirdikleri dışında kalan çalışanlar Patlatma Sahasına giremez.
 • Kapsüller (detonatörler) diğer patlayıcılardan ayrı tutulur ve ayrı sevk edilir. Kapsüller ayrı ve kilitli bir tahta sandıkta olmak koşuluyla diğer patlayıcılarla aynı araçta sevk edilebilir. Sandığın kilidi sadece ateşleyicide olur.
 • Patlatma cihazı (manyeto) ve elektrikli kapsüller sadece ateşleyici tarafından kullanılabilir. Elektrikli kapsüller Nonel kapsüllere ateşlemenin hemen öncesine kadar bağlanmaz.
 • Yıldırım ihtimali olan yağmurlu ve fırtınalı günlerde patlatma yapılmaz. Bu tip hava koşulları oluştuğunda Teknik Nezaretçi veya onun yokluğunda yerine vekâlet eden kişi patlatma yapılıp yapılmayacağına dair kararı vermekle sorumludur.
 • Havanın çok sıcak olduğu günlerde kapsüller direk güneş altında bekletilmez.
 • Patlayıcıların dikkatsiz ve özensiz yerleştirilmesine ve taşınmasına izin verilmez. Patlayıcılar atılmayacak, düşürülmeyecek ve sürüklenmeyecektir.
 • Radyo frekansı ve elektromanyetik enerji üreten araçlar patlayıcıların ve patlatma sahasının yakınında kullanılmayacaktır. Patlatma ekibi; cep telefonu ve telsizi kesinlikle saha içerisine sokamaz.
 • Patlayıcıları sevk eden araçların üst kısmında kırmızı döner lamba ve ön ve arkalarında ‘TEHLİKE PATLAYICI MADDE’ işareti olacaktır.
 • Patlayıcılar sevk edildiği aracın içine düşmeyecek şekilde yerleştirilecektir. İçerisinde patlayıcı olan araçların sürücüleri araçların yanından ayrılamaz. Araç dizel olacak ve kırmızı bayraklarla işaretlenecektir.
 • Kullanılmayan fazlalık patlayıcılar patlatma sahasında imha edilecektir.
 • Boşaltılan patlayıcı kutuları ve ambalajları kesilip düz hale getirilerek içleri kontrol edilerek içlerinde patlayıcı kalmadığından emin olunacaktır. Kutu ya da ambalajlarda yapışık kalan patlayıcılar temizlenecek ve bu patlayıcı parçaları da patlatma deliklerinde imha edilecektir. Ardından ambalajlar Tüzük hükümlerince bertaraf edilecektir.
 • Eğer bir çalışan herhangi bir yerde bırakılmış patlayıcı bulursa bu patlayıcıya dokunmayacak ve hemen Patlatma mühendisi/Ateşçi’ye bilgi verecektir.  
 • Sigara ve açık alev ya da herhangi bir alev kaynağıyla patlayıcılara 20 metreden fazla yaklaşmak yasaktır.  
 • Patlayıcıların patlayıcı deposundan alınması ve geri getirilmesi 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalatı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’e uygun şekilde yapılacaktır.
 • Yemlemeler konulacağı deliğe mümkün olan en yakın yerde ve sadece yapılacak patlatma için yeterli sayıda hazırlanacaktır. Yemlemeleri hazırladıktan sonra bekletmeden hemen deliğe indirilecektir.
 • Delikleri doldururken metal ( demir ya da çelik) malzeme kullanılmayacaktır.
 • Sıkılama tahta veya anti-statik malzemeyle yapılacaktır.
 • Kapsüllerin yüzey bağlantıları yapılmadan önce patlatma sahasındaki tüm gereksiz malzeme uzaklaştırılacaktır.
 • Patlatma sahasına giden tüm ulaşım yolları patlatmadan önce nöbetçiler tarafından kapatılacaktır.
 • Patlatmadan etkilenebilecek sahalarda en az 250 metre içerisinde hiçbir araç kullanılmayacak, park edilmeyecek ve konulmayacaktır.
 • Ateşlemeden önce ölçülmesi gereken her bir devre uygun ölçüm cihazıyla ölçülecektir  
 • Ateşleme kabloları patlatma cihazına (manyetoya) patlatma sahasında ya da patlatma tehlikeli bölgesinden bütün insanlar uzaklaşmadan bağlanmaz. Bağlantı ateşlemenin hemen öncesinde yapılacaktır.
 • Patlatma sireni hem nöbetçileri yerlerine bırakan araçla birlikte dolaşırken çalınacak hem de manyetonun olduğu yerde en az 1 dakika süreyle çalınacaktır. Patlatma sireninin gürültü seviyesi 100 desibelden az olmayacaktır.
 • Patlatma sonrasında patlatılan sahaya Patlatma mühendisi/Ateşçi’nin uygun gördüğü süre dolmadan hiç kimse giremez.
 • Patlatma yapılıp patlatma sahasındaki tüm tehlikeler geçtikten sonra Patlatma mühendisi/Ateşçi patlatmanın bittiğini anons edecektir.
 • Ateşleme yapıldıktan hemen sonra da manyetoyla kablolar ayrılacak ve ateşleme kablosunun ucu kısa devre yaptırılacaktır
 • Patlatma cihazı (manyeto) mekanik ve elektriksel açıdan iyi durumda bulundurulacak ve üreticisinin talimatları doğrultusunda düzenli olarak test edilecektir.
 • Patlatma kabloları ve bağlantıları infilaklı fitille, enerjiyle, elektrikle, iletişim kablolarıyla ve borularla temas ettirilmeyecektir.