Solar Ateşleyici Kulübü
Patlatma Sahası Hazırlıkları ve Şarj İşlemi Nasıl Yapılır ?
 • Depodan alınan kapsüle duyarlı patlayıcılar ile Kapsüllerin ayrı araçlarda atım grubuna getirilmesi sağlanacaktır.
 • Hava şartları, atım grubu, çevre emniyeti kontrol edilecektir.
 • Patlatma sahasındaki çalışanlar patlatma sahasına girmeden önce toprağa gömülü bir bakır çubuğa dokunarak vücutlarındaki statik elektriği boşaltacaklardır. Patlatma işinde çalışanlar patlatma sahasına her girişte bakır çubuğa dokunmakla sorumludurlar.
 • Delikler arası mesafe, sıralar arası mesafe, ön yük mesafesi şarja başlanmadan önce kontrol edilecektir.
 • Atım grubunun içinde delici makine, iş makinesi olmamasına dikkat edilecektir. Şarj başlangıcından ateşleme yapılana kadar atım grubuna görevlilerden başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
 • Patlatma sahası etrafına kırmızı ve beyaz renkli trafik konileri ve uyarı levhası yerleştirilecektir. İşaretlerin en dıştaki deliklere uzaklığı en az 2 metre olacaktır. Patlatma sahasını kapatacak şekilde emniyet şeridi çekilecektir.
 • Patlatma ekibi; cep telefonu ve telsizi kesinlikle saha içerisine sokamaz.
 • Kapsüle duyarlı patlayıcılar şarj planında belirtildiği miktarda delik başlarına bırakılarak atmadan dağıtılacaktır.
 • Elektriksiz kapsüller ateşleme planında belirttiği şekilde delik başlarına bırakarak atmadan dağıtılacaktır.
 • Uygulanacak şarj ve ateşleme planına göre seçilen kapsül ile kapsüle duyarlı patlayıcı (yemleyici) delik başında hazırlanacaktır. Kapsül yemlemeye takılırken darbeden ve baskıdan korunacak, önce yemleyiciye ashap, bakır veya prinçten yapılmış ucu sivriltilmiş kalem seklinde kapsül yuvası açma aparatı kullanarak kapsülün rahat gireceği delik açılacak sonra kapsül takılacaktır.
 • Kapsüller sızdırmazlık tıkacının kapsüle temas ettiği noktadan (siyah plastik kısım) tutularak kapsüle duyarlı patlayıcıda (yemleyici) açılan yuvaya yerleştirilecektir. Kapsülün uç kısmı kesinlikle baskıya maruz kalmayacaktır.
 • Kapsül tüpü, kapsüle duyarlı patlayıcı (yemleyici) kapsül yuvasından çıkmayacak ve tüpü kıvrılıp kırılmayacak şekilde sıkıca bağlanacaktır. Kapsül kapsüle duyarlı patlayıcının (yemleyici) tam ortasına gelecek şekilde yerleştirilecektir.  
 • Bağlantı, kapsüle duyarlı patlayıcı (yemleyici) delik içine salındığı zaman kapsül dip kısmı yukarı doğru olacak şekilde yapılacaktır.
 • Kapsül kapsüle duyarlı patlayıcı (yemleyici) yavaşça delik içine indirilecek. Kapsül kapsüle duyarlı patlayıcının (yemleyici) delik tabanına çarpmamasına dikkat edilecektir. Kapsül kapsüle duyarlı patlayıcıyı (yemleyici) indirme sırasında elektriksiz kapsül tüplerinin dolaşmadığına ve üzerinde düğüm olmadığına dikkat edilecektir.
 • Delik dışında kalan elektriksiz kapsül tüpü gergin şekilde taş parçasına sarılacak, dual kapsül kullanılıyorsa bir sonraki deliğe bağlanacaktır. Delik içine kaçması engellenecektir.
 • Ateşçiler; Sulu deliklerde yemlemeden önce su miktarına göre mutlaka emülsiyon kartuş atmalılardır, özellikle deliğin belli bir kısmı sulu ise emülsiyon kartuş 20 - 25 saniye aralarla atılıp, yemlemeyi çok dikkatli ve yavaşça çekerek yoklayacaklardır.
 • Sulu deliklerde daha sonra patlayıcı kartuşların yavaş yavaş ineceği göz önünde bulundurularak delik boyundan 2 - 3 metre daha uzun kapsül esnek bırakılacaktır.
 • Delik boyuna ve şarj yoğunluğuna göre tespit edilen miktarda “yemlemeye duyarlı”  patlayıcı deliklere şarj edilecektir.
 • Ateşçi yemlemeye duyarlı şarjını yaparken deliğin aynaya uzaklığını, çatlakları ve zemini göz önünde bulundurarak şarj miktarında ayarlama yapacaktır.
 • Delik dibine, yastıklama diye tabir edilen ve deliği 0.5 m dolduracak kadar “yemlemeye duyarlı” malzeme şarj edilecektir.
 • Düzgün bir patlatma elde etmek için ikinci veya üçüncü yemlemeler de yapılabilir.
 • Şarj işlemi esnasında ahşap veya anti-statik plastik bir sopayla şarj boyu kontrol edilecektir.
 • ANFO’nun fazla konulması durumunda sıkılama yapılmayacak, fazla ANFO su ile eritilecektir.
 • Kalan boşluk; ahşap veya anti-statik plastik bir sopayla sıkıştırılarak sıkılama malzemesi ile doldurulacaktır.
 • Su ve güvenlik problemi olan deliklerde sıkılama malzemesi olarak kırılmış taş kullanılacaktır.
 • Delikler doldurulurken ve sıkılama yapılırken tüplerin zarar görmemesine ve kapsül başlıklarının açıkta kalmasına dikkat edilecektir.
 • Şarj işlemi bittikten sonra Ateşleme planında belirtilen şekilde yüzey kapsülleri delik başlarına dağıtılacaktır.
 • Ateşleme planındaki bağlama düzenine göre grubun üst bağlantısı yapılacaktır. Üst bağlantı mümkün olduğu kadar tek kişi tarafından yapılacaktır.
 • Yüzey bağlantısı bittikten sonra gruptaki delikler tek tek dolaşılıp sisteme bağlantıları ve bağlantı sisteminin doğruluğu kontrol edilecektir. Kontrol kesinlikle tek kişi ile yapılmayacaktır.
 • Patlatma anına kadar elektrikli kapsüller atım grubuna bağlanmayacaktır.